ادب آداب دارد

آداب معاشرت در مکان هایی که ما مالک مادی یا معنوی ان نیستیم


توی اتوبوس و مترو و محل کار و همه جاهایی که ما مالک فردی اون نیستم و عمومی محسوب میشه، وقتی سرما می خوریم، مخاط بینی بالا نکشیم چون صدای اون دیرگان اذیت می کنه، بهتره با یک دستمال در گوشه ای که کسی نیست عملیات فین کردن انجام بدید و این اصلا زشت نیست.

لباس های زمستونی درسته که ظاهرشون دیر کثیف میشه اما بوی عرق می گیرند، یا بدید اتوشویی براتون پالتو و کاپشن هاتون بشورن و یا اینکه وقتی می دونید تمیز نیست و زیر بغلشون بو می ده وقتی کسی کنارتون ایستاده دستتون بالا نگیرید که طرف مقابلتون اذیت بشه